Introduktionsutbildning

Utbildningen kallas nu för tiden officiellt för introduktionsutbildning. Den ger en inblick i hur personbilsutbildningen kommer att bedrivas och bidrar till att förstärka vissa regelverk för privat övningskörning. Dessutom ger den introduktionsutbildningen vägledning i hur man gör privat övningskörning så säker och produktiv som möjligt, vilket värderas högt av många. Denna kurs är en obligatorisk del av ansökningsprocessen för att bli handledare på Transportstyrelsen. Om du avser att söka handledning ska introduktionsutbildningen ha genomförts inom de senaste fem åren.

Transportstyrelsens föreskrifter

  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen
  • Både elev och handledare ska legitimera sig vid kurstillfället
  • Kurstiden ska vara minst 180 min exkl. raster

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om
  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • de regler som gäller för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • trafiksäkerhet och miljö.