Riskutbildning del 1

Det är möjligt att genomgå riskutbildning när som helst under förberedelsen av ditt körkort. Det rekommenderas dock att du slutför denna utbildning tidigt för att möjliggöra större övervägande av de potentiella farorna på vägen. Kursen kommer att utsätta dig för flera perspektiv på hur du kan påverka din egen trafiksituation.

Innehåll i kursen

  • Alkohol och andra droger
  • Trötthet
  • Andra riskbeteenden i trafiken