AVTAL: BREA TRAFIKSKOLA AB I KISTA

Dessa allmänna villkor gäller mellan BREA trafikskola och Elev/Kund
Hemsida: www.brea-trafikskola.se
§1 Avtal
När en kund handlar, bokar, anmäler sig eller skriver in sig på trafikskolan, ingås han eller hon i ett avtal med trafikskolan och samtycker till dessa allmänna villkor.
§2 Minderårig
För att ingå ett avtal med trafikskolan måste en kund under 18 år ha samtycke från sina föräldrar eller förmyndare enligt lag. Kunden måste visa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare om samtycke inte kan fås på annat godtagbart sätt. Trafikskolan registrerar hur konsumenten har identifierat sig.
§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)
Från och med den 25 maj 2018 är Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) i kraft i alla medlemsländer av Europeiska unionen. Trafikskolan regleras av denna förordning.
Personuppgifter vid försäljning
Enligt bokföringslagens krav på kontantfakturor lagrar trafikskolan namn och adress. Kundens kvitto skickas via e-post. Data raderas inte förrän efter fem år.
Personuppgifter vid utbildning
Enligt trafikförordningen kommer trafikskolan att behålla namn, adress, telefonnummer och personnummer. Lektionerstider kan skickas till kunden via e-post. Kunden använder också sin e-postadress för att logga in i sitt läromedel. För att utbildningen ska kunna genomföras och uppfylla Transportstyrelsens utbildnings- och dokumentationskrav, lagras information om utbildningen. Vi sparar inga känsliga uppgifter om eleverna bortsett från personnummer. Exempel på sådana uppgifter inkluderar politiska åsikter, etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv eller hälsa. t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.
Behandling av personuppgifter
Det är endast trafikskolans anställda, eventuella inspektörer och eventuella underleverantörer som har särskilda befogenheter att hantera uppgifterna.
Samtycke till lagring av personuppgifter
Samtycke krävs i enlighet med punkt 1. Trafikskolan håller ett register över kundens samtycke. Kund kan meddela att de inte vill ha information från trafikskola eller marknadsföring. Det är omöjligt att välja bort obligatoriska utskick som kvitton och lektionstider.
Utdrag av personuppgifter
Kunden kan begära en kopia av den information som lagras om kunden. Trafikskolan måste sedan snabbt skapa en PDF till kunden med denna information.
Begäran om ändring av personuppgifter
Kunderna kan be Trafikskolan att ändra lagrade personuppgifter. Kunden måste sedan informera trafikskolan om de förändringar som behöver göras. Trafikskolan måste därefter snabbt ändra personuppgifterna. Kunden kommer att informeras om detta i händelse av att någon personuppgift inte kan ändras på grund av rättsliga krav.
Begäran om radering av personuppgifter
Kund kan begära att trafikskolan tar bort lagrade data. Trafikskolan kommer sedan att radera uppgifterna snabbt. Kunden kommer att informeras om om någon personuppgift inte kan tas bort på grund av rättsliga krav.
Kunden ändrar någon av sina tidigare uppgifter
Under aktiv utbildning bör kund alltid meddela trafikskolan om de byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Trafikskolan kan inte hållas ansvarig om kunden inte får kontakt via kontaktuppgifterna trots att den måste informera kunden om viktig information.
Säkerhet vid lagring av personuppgifter
Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure, som är certifierad enligt ISO 26018, hanterar alla data på säkra EU-servers. Trafikskola Online arbetar aktivt för att garantera hög säkerhet för de data som lagras där. Trafikskolans uppgifter kan endast skötas av personal med specialavtal.
Villkor
Avtal mellan Elev/Kund och BREA TRAFIKSKOLA AB
Regler för ombokning och avbokning och avbeställning
Avbokningar och ombokningar kan endast göras enligt gällande avbokningsregler och endast genom personlig kontakt (telefon eller personligen i receptionen). Varken telefonsvarare eller mejl godkänns eftersom det kan leda till tvister om vi inte kan avslöja vem som skickade din avbokningsinformation.
Avbokning av en körlektion måste göras senast två dagar före klockan 13.00. Vid senare avbokning betalas hela beloppet. Efter avbokning gäller följande:
● Risk 1 och handledarutbildning senast 13:00, fyra vardagar innan
● Risk 2: Halkkörning senast kl. 13:00 fem dagar före
● Tänk på att om du inte avbokar din tid kommer du att debiteras. Om du är sjuk måste du visa ett sjukintyg eller ett intyg inom en vecka från det datum du blev sjuk.
AVBOKNINGSVILKOR för Intensivkurs och våra körkortspaket 1-5:
Skulle du av någon anledning behöva avbryta eller avbryta intensivutbildning eller körkortspaket, måste det ske tre veckor före kursstart. BREA Trafikskola kommer att ta ut en avgift på tjugo procent av den totala kostnaden om avbokningen görs senare. Avbokningen måste göras under skolans öppettider, inte på helger eller kvällar.
OBS! Det är absolut nödvändigt att alla avbokningar görs på plats på BREA trafikskolan eller via telefon på 07 68 68 68 99. INTE via SMS eller e-post.
Betalningsvillkor
Att betala för intensivpaket eller körkortspaket måste göras i förväg och måste betalas till BREA Trafikskola 3 minst veckor innan kursstart.
Det är möjligt att betala för enskilda körlektioner, riskettan och handledarskapskurs på plats i skolan. Vid senare avbokningar på grund av sjukdom måste du ha ett sjukintyg för att undvika att bli debiterad. Detta gäller bara för enstaka körlektioner.
För att kunna genomföra körprovet som BREA Trafikskolan har bokat åt dig, måste du genomföra det antalet körlektioner som trafikskolans trafiklärare bedömer att du behöver för att uppfylla kursplanens mål. Du måste också vara redo för körprovet.
§6 Personligt användarkonto för utbildning
En kund som registrerar sig som elev på skolan kan få ett användarkonto som ger dem möjlighet att använda trafikskolans läromedel. Användarkontot är konfidentiellt. Den enda elev som har fått inloggningsuppgifterna och lösenorden ska använda dem. Eleven är skyldig att välja och skydda ett säkert lösenord. Trafikskolan är inte ansvarig för någon annan som loggar in och använder elevens konto. Trafikskolans tjänster kan vanligtvis användas utan kostnad när användarkontot är aktivt. Men detta förutsätter att användningen faller inom ramen för vad en elev, dess handledare och trafiklärare anser vara rimligt. Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider det rimliga användningsområdet. Trafikskolan måste kontakta eleven via deras e-postadress när deras konto stängs för att informera dem om hur de överskrider gränsen för bruk. Användarkontot kan återaktiveras om det finns en tillräcklig förklaring till den höga brukandegraden.
Under utbildningen kan allmänna villkor och köpevillkor ändras. Trafikskolan måste hålla eleven uppdaterad om eventuella ändringar. Allmänna villkor finns alltid tillgängliga på vår webbplats. Köpvillkoren visas alltid när du gör ett köp.
§ 10 Tvister
Trafikskolan måste göra allt för att eleverna ska vara nöjda. Det är en elevs skyldighet att följa de regler som finns. Svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpvillkor gäller vid tvister. Tvister om giltighet, tolkning och tillämpning ska först avgöras av "Allmänna reklamationsnämnden". I andra fall ska dessa tvister avgöras i allmän domstol, där närmaste tingsrätt ska vara första instans.
Trafikskolans uppgifter
BREA TRAFIKSKOLA AB
Telefon: 08-88 08 81
E-post: info@brea-trafikskola.se
Organisationsnummer: 559436-3292
Innehar F-skattebevis